سوالات مصاحبه تربیت معلم(بخش 2)
نکته : مخاطب گرامی توجه داشته باشید که بخش اول سوالات مصاحبه قبلا منتشر شده که می توانید در موضوعات نوار سمت راست با انتخاب گزینه انتخاب رشته به بخش 1 سوالات دست یابید.
وبلاگ اندیشگاه معلم نوشت:
نگران نحوه مصاحبه نباشيد
محور كلي سئوال ها و مواردي كه درمصاحبه اختصاصی مورد ارزيابي قرارمي گيرد براساس آيتم هاي زير است :
آراستگي ظاهر ي لباس مناسب - نظافت فردي
برخورد اوليه وآداب معاشرت /نحوه ورود به مصاحبه / سلام /نشستن / خداحافظی
دلايل انتخاب شغل معلمي/علاقه است یا اجبار یا اکره/
تمايل به همكاري اجتماعي وتعاون
علم دوستي - مطالعه كتاب وتحقيق
قدرت ارتباط با بچه ها ووالدين
فن بيان ومهارت هاي كلامي
اعتماد به نفس
مسئوليت پذيري
آرامش - متانت ووقار
خودشناسي (مثلاچندتا از ویژگی های خوب وبد خوتون را بگید ....
انعطاف پذيري و انتقاد پذيري
قدرت تبيين وتحليل مسائل
روخواني و روان خواني قران مجيد

اطلاعات عمومي وشناخت اجتماعي / شناخت محيط و..... درمورد گزینش نیز ......
اگر قرارباشه سئوال و جواب معلوم باشه که اسمش مصاحبه نمیشه ولی معمولا ازشما درمورد مسائل روز - احکام اولیه شرعی که معمولا یک جوان 20 ساله باید بدونه پرسیده میشه و فراتر ازانتظار نخواهد بود .
درمورد مسائل روز اطلاعات داشته باشید .
نماز جمعه نحوه خواندن نماز جمعه / تعداد قنوت / بعداز خواندن نماز جمعه نماز واجب هم بخوانیم یا نه / امام جمعه شهر شما کیست /وضو/ تیمم / نمازخواندن / ولایت فقیه - شورای نگهبان نحوه انتخاب اعضای شورا رئسش کیست / مجلس خبرگان ونحوه انتخاب ورئیسش کیست؟
نماینده خبرگان استان شما کیست /مجلس رئیس مجلس / نماینده شما درمجلس اسمش / انتخابات و.... اوقات فراغت چکار می کنید - کتاب هایی که مطالعه می کنید - روزنامه ها - سایت ها - قرائت قران -روسای سه قوه و....
درمسجد و نماز جماعت شرکت می کنید؟ نحوه پوشش شما همیشه اینجوری است که به مصاحبه آمده اید ؟ نماز جماعت مسجدمیروید ؟ درچه فعالیت های اجتماعی / فرهنگی / مذهبی / ورزشی / سیاسی و.... شرکت داشتید ؟ درمورد ایام محرم / قیام امام حسین (ع)

برخی کتاب های مفید مثل سيماى عقايد شيعه،توضیح االمسائل را مطالعه کنید.

دوازده چيز نماز را باطل مى کنند که عبارتند از:
1 - از بين رفتن يکى از شروط در اثناى نماز.
2 - باطل شدن وضو يا غسل در اثناى نماز، عمداً يا سهواً.
3 - گذاشتن دستها روى هم عمداً با قصد اين که جزء نماز است .
4 - گفتن ((آمين )) عمداً بعد از حمد.
5 - برگرداندن عمدى تمام بدن به پشت سر (روى بر گرداندن از قبله ).
6 - حرف زدن عمدى
7 - خنديدن عمدى (قهقه کردن )
8 - براى دنيا با صداى بلند عمداً گريه کردن
9 - کار زيادى که صورت نماز را به هم بزند
10 - خوردن و آشاميدن در بين نماز
11 - شک در رکعتهاى نماز دو رکعتى و سه رکعتى
12 - کم و زياد کردن رکن نماز، عمداً يا سهواً

شکيات نماز
شکيات بر 23 قسم است ،
هشت قسم آن نماز را باطل مى کند و به شش قسم آن نبايد اعتنايى کرد و نه قسم آن صحيح است .

شک هاى باطل :
اگر يکى از اين شکها را براى نمازگزار پيش آيد، نمازش باطل است :
1- شک در شماره رکعتهاى نمازهاى دو رکعتى
2- شک در شماره رکعتهاى نماز سه رکعتى
3- در شکهاى نمازهاى چهار رکعتى که پاى يک در ميان باشد.
4- اگر در نمازهاى چهار رکعتى پيش از تمام شدن سجده دوم شک کند.
5- شک بين 2 و 5 يا 2 و بيشتر از 5.
6- شک بين 3 و 6 يا 3 و بيشتر از 6.
7- شک بين 4 و 6 و يا 4 و بيشتر از 6.
8- شک در رکعتهاى نماز که نداند چند رکعت خوانده

شکهائى که نبايد به آن ها اعتنا کرد:
1- شک در چيزى که نمازگزار از محل آن گذشته است مثل اينکه در رکوع شک کند که آيا حمد و سوره را خوانده يا نه
2- شک بعد از سلام نماز
3- شک بعد از گذشتن وقت نماز
4- شک کسى که زياد در نماز شک مى کند که به او کثيرالشک مى گويند.
5- شک امام در شماره رکعتهاى نماز در صورتى که ماءموم آن را بداند و يا شک ماءموم در رکعتهاى نماز در صورتى که شماره آن را امام بداند که در صورت اول ، امام با رجوع به ماءموم رفع شک از خود مى کند و در صورت دوم ، ماءموم ، با رجوع به امام ، وظيفه خود را انجام مى دهد.
6- شک در نمازهاى مستحبى

شک هاى صحيح
در نه صورت اگر نمازگزار در شماره رکعتهاى نماز چهار رکعتى شک کند بايد به دستورات زير عمل نمايد:
1- نمازگزار بعد از سربرداشتن از سجده دوم شک کند دو رکعت خوانده يا سه رکعت ، بنا را بر سه مى گذارد و يک رکعت ديگر را مى خواند و نماز را تمام مى کند سپس يک رکعت نماز احتياط ايستاده ، يا دو رکعت نشسته مى خواند.
2- شک بين دو و چهار بعد از سجده دوم ، بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى کند و دو رکعت نماز احتياط مى خواند.
3- شک بين دو و سه و چهار بعد از سجده دوم بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى کند آنگاه دو رکعت نماز احتياط ايستاده و دو رکعت نشسته مى خواند
4- شک بين چهار و پنج بعد از سجده دوم که بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام نموده و بعد از نماز، دو سجده سهو مى کند.
5- شک بين سه و چهار در هر کجاى نماز که باشد بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى کند وبعد يک رکعت نماز احتياط ايستاده مى خواند.
6- شک بين چهار و پنج در حال ايستاده که بايد نمازگزار بدون رکوع بنشيند و تشهد را بخواند و نماز را سلام دهد و يک رکعت نماز احتياط ايستاده را بخواند.
7- شک بين سه و پنج در حال ايستاده که بايد نماز گزار بدون رکوع بنشيند و تشهد را بخواند و سلام دهد و دو رکعت نماز احتياط را ايستاده بخواند.
8- شک بين سه وچهار و پنج در حال ايستاده که بايد نمازگزار، بنشيند و سلام دهد سپس دو رکعت نماز احتياط ايستاده و دو رکعت نشسته بخواند.
9- شک بين پنج و شش در حال ايستاده که بايد نمازگزار بنشيند و تشهد بخواند و سلام دهد سپس دو سجده سهو را بجا آورد.
واجبات نماز -ارکان نماز -غير ارکان نماز

واجبات نماز
واجبات نماز، يازده چيز است :
اول : نيّت
دوم : قيام
سوم : تکبيرة الاحرام ، يعنى ((اللّه اکبر)) گفتن در اول نماز
چهارم : رکوع
پنجم : سجود
ششم : قرائت
هفتم : ذکر
هشتم : تشهد
نهم : سلام
دهم : ترتيب
يازدهم : موالات ، يعنى پى در پى بودن اجزاى نماز.
بعضى از واجبات نماز، رکن است و بعضى ديگر غير رکن .

ارکان نماز

نيّت
قيام
تکبيرة الاحرام
رکوع
سجود (دو سجده )

غير ارکان نماز
قرائت
ذکر
تشهد
سلام
ترتيب
موالات

فرق بين ارکان نماز و غير ارکان
اگر انسان ارکان نماز را بجا نياورد و يا اضافه کند، عمداً باشد يا اشتباهاً، نماز، باطل است ، ولى غير ارکان را اگر اشتباهاً کم يا زياد کند، نماز باطل نيست .

1. اصول و فروع دين
اصول دين و مذهب 5 تا است:
1.توحيد: خدا يکي است و شريک و همتايي ندارد
2.معاد: روز قيامت همه مردگان زنده شده و سزاي اعمال خود را که در دنيا کرده اند خواهند ديد.
3.نبوت: خدا پيامبراني را براي راهنمايي بشر فرستاده که اول آنها حضرت آدم و آخر آنها حضرت محمد بن عبدالله (ص) پيغمبر آخرالزمان است.
4.عدل: خدا عادل است و ظالم نيست.
5.امامت: جانشين پيامبر 12 امام بر حقّند که اول آنها حضرت عليّ بن ابيطالب (ع) و آخر آنها حضرت مهدي (عج) است که از نظرها غائب و به مشيّت خدا ظاهر شده و عدل را در جهان گسترش مي دهد.

فروع دين 10 تا است:

1.نماز : عمل کردن به دستورات خاصي است به منظور پرستش خداي متعال
2.روزه: آن است که انسان مکلّف براي انجام فرمان خدا از اذان صبح تا مغرب از 9 چيز خودداري کند يعني از خوردن و آشاميدن و استمناء و دروغ بستن به خدا و پيغمبر و رسانيدن غبار غليظ به حلق و فروبردن سر در آب و باقيماندن در جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح و اماله کردن و قي کردن خودداري کند.
3.خمس: دادن يک پنجم منفعت سالانه به سادات و امام و يا مجتهدين جامع الشرايط در زمان غيبت امام زمان (عج) با شرايط مقرره در شرع مقدس اسلام.
4.زکات
5.حج
6.جهاد: جنگ کردن با دشمنان دين به دستور پيغمبر (ص) يا امام (ع) يا نايب خاص آن حضرت.
7.امر به معروف
8.نهي از منکر
9.تولّي: دوست داشتن پيغمبر (ص) و امامان که از جانب خدا معيّن شده اند و پيروان آنها.
10.تبرّي: بيزاري جستن و دوري از کفار و دشمنان دين اسلام.

اصول دين و فروع دين

مكتب عزيز اسلام شامل دو بخش است : بخش اول : اصول دين
اصول دين اسلام شامل پنج اصل است :
-----------------------------------------------
اصول دين:
توحيد(خدا يک است و دو نيست)
. عدل(خدا عادل است و ظالم نيست)
. نبوت(124 پيغمبر.اول آدم و آخر محمد)
. امامت(علي با 11فرزندانش امام بر حق است)
. معاد(يک مرتبه ميميريم و باز زنده ميشويم و هر کس به بقدر عمل نيک سزا و جزا دهد بهشتيان را به بهشت برند و دوزخيان را به جهنم برد بر حق است)

توجه
تقليد در اصول دين جايز نيست , و مسلمان بايد در اصول دين يقين داشته باشد(1)... (م 1.

بخش دوم : فروع دين
به دستورهاى خدا و تكاليف الهى و دينى <فروع دين > يا <احكاما> مى گويند كه بخش مهمى از مكتب عزيز اسلام را تشكيل مى دهند, و شامل برنامهء صحيح زندگى است كه از سوى خدا و به وسيلهء پيامبر گرامى اش حضرت محمد براى تأمين سعادت دنيا و آخرت انسانها فرستاده شده است .
تعداد فروع دين و احكام اسلام بسيارند. مهمترين آنها عبارتند از:
اول : نماز
دوم : روزه
سوم : خُمس
چهارم : زكات
پنجم : حج
ششم : جهاد
هفتم : امر به معروف (دستور به خوبيها و نيكيها)
هشتم : نَهْى از مُنكَر (بازداشتن از بديها و زشتيها)
نهم : تَوَلَّى (دوستى با دوستان خدا)
دهم : تَبَرَى (دشمنى با دشمنان خدا)
1ـ بهجت :... در اعتقادات تقليد جايز نيست ... (پيش از: م 1 زنجانى : شخص مسلمان بايد به اصول دين يقين داشته باشد, اگرچه از گفتهء ديگرى براى او يقين حاصل شده باشد (م 1 تبريزى : شخص مسلمان بايد به اصول دين از روى دليل اعتقاد پيدا كند و نمى تواند در اصول دين تقليد نمايد, يعنى بدون سؤال از دليل , گفته ءكسى را قبول كند... (م 1 مكارم : هيچ مسلمانى نمى تواند در اصول دين تقليد نمايد, بلكه بايد آنها را از روى دليل ـ به فراخور (و متناسب ) حال خويش ـ بداند...

معناى تقليدى نبودن اصول دين چيست؟

اولاً؛ معناى تقليدى نبودن اصول دين و لزوم تحقيق در آن، اين نيست كه يك شخص عامى اعتقادات تمام مذاهب را بداند، بلكه به اندازه فهم و درك خود، بايد از مذاهب و اعتقادات خويش بتواند دفاع كند و به حقانيت آن علم داشته باشد.
روزى رسول خدا(ص) با اصحاب از محلى گذر مى‏كردند. مشاهده كردند پيرزنى مشغول نخ‏ريسى با چرخ نخ‏ريسى است.
به آن پيرزن فرمود: آيا اين عالَم خدايى دارد؟
او پاسخ داد: بلى!
حضرت فرمود: به چه دليل؟
زن از چرخ خود دست برداشت و پس از دقايقى، چرخ از حركت ايستاد. پير زن گفت: چرخى به اين سادگى و كوچكى اگر گرداننده‏اى نداشته باشد، از حركت مى‏ايستد؛ پس چگونه جهانى با اين بزرگى بى‏گرداننده قابل تصور است؟!
رسول مكرم اسلام رو به اصحاب كرد و فرمود: دين خود را از اين پيرزن فرا گيريد. معلوم مى‏شود همان 50 يا 60 درصد كه شما گفتيد در مذهب خود مقلد هستند، چنين نيست، گرچه درست است خانواده آنها شيعه بوده ‏اند، ولى خود آنها داراى دليل و استدلال كافى مى‏باشند، زيرا لازم نيست استدلال‏ها در اقلب مسائل پيچيده علمى بيان گردد.

ثانياً؛ بر فرض كه اعتقادات گروهى، تقليدى باشد، ولى اگر اتفاقاً عقائد آنها مطابق حق باشد، مسقط تكليف است، زيرا به وظيفه خود عمل كرده‏اند، گرچه از ارزش كمترى نسبت به معتقدان از روى تحقيق و دليل برخوردار است.


اين سه سوال رو بايد بدانيد:
دين چه کسي؟ دين حضرت محمد(ص)
مذهب چه کسي؟ امام جعفر صادق(ع)
ملت چه کسي؟ابراهيم خليل الله(ع)برحق است

نمازهاي واجب
نماز هاي واجب شش تاست:
1- نماز يوميه، (نمازهاي يوميه عبارتند از: نماز صبح، دو رکعت، نماز ظهر و عصر، هر کدام چهار رکت، نماز مغرب، سه رکعت، نماز عشاء، چهار رکعت. (از علامه رحمه الله).
2- نماز آيات،
3- نماز ميت،
4- نماز طواف واجب،
5- نماز قضاي پدر و مادر که بر پسر بزرگ تر واجب است،
6- نمازي که به واسطه اجازه يا نذر و قسم و عهد واجب مي شود.

مقدمات نماز
براي انجام نماز - يعني حضور در برابر خداوند عالم و اظهار بندگي و پرستش آن ذات مقدس - مقدماتي لازم است که تا فراهم نشوند، نماز صحيح نيست و آن مقدمات عبارتند از:
1- طهارت،
2- وقت،
3- لباس،
4- مکان،
5- قبله.

مقارنات نماز
مقارنات نماز - يعني کارهايي که در نماز واجب مي باشد يازده چيز است:
اول: نيت،
دوم: تکبيرة الاحرام،
سوم: قيام،
چهارم: قرائت،
پنجم: رکوع،
ششم: سجده،
هفتم: تشهد،
هشتم: سلام،
نهم: ترتيب، يعني اجزاي نماز را به دستوري که معين شده بخواند و پس و پيش نيندازد،
دهم: طمانينه: يعني نماز را با وقار و آرامش بخواند،
يازدهم: موالات، يعني اجزاي نماز را پشت سر هم به جا آورد و بين آن ها فاصله نيندازد. پنج چيز از اين يازده چيز، رکن است که اگر عمدا يا سهوا کم يا زياد شود. نماز باطل است و بقيه رکن نيست و فقط در صورتي نماز باطل مي شود که عمدا کم يا زياد گردد.


صفات ثبوتيه و سلبيه به چه معنا است ؟
صفات خداى سبحان به صفات ثبوتيه و سلبيه تقسيم مى شود.
مقصود از اول، صفاتى است که از کمال حکايت دارد، مثل اينکه خداوند، عالم و قادر است. و مقصود از صفات سلبيه، منزّه دانستن ذات خدا از صفاتى است که از نياز و نقص و فقر حکايت مى کند.
به تعبير ديگر : خداوند، صفات جمال و صفات جلال دارد. صفات جمال حکايت از کمال ذات دارد و ذات خدا به آنها وصف مى شود، صفات جلال از کاستى حکايت دارد، پس از خدا نفى مى شود. با اين حساب، خداوند نه جسم است، نه جسمانى است، نه محلّ چيزى قرار مى گيرد و نه در چيزى حلول مى کند، چرا که اين صفات، همراه با نقص و نياز است (مثل حلول در چيزى) يا مستلزم ترکيب است (مثل آنکه محلّ چيزى باشد).(1)
صفات ثبوتى خداوند را «صفات جمال» مى‏گويند كه بيانگر زيبايى‏ها و جمال ذات خداوند است. در مقابل، از صفات سلبى به «صفات جلال» تعبير مى‏شود؛ چرا كه خداوند بزرگ‏تر از آن است كه چنين صفاتى را كه نشانه نقص است، دارا باشد. جامع همه صفات سلبى، آن است كه خداوند ازهرگونه عيب و نقص و از آن‏چه به عنوان عوارض و صفات مخلوقات مى‏باشد، پاك و منزّه است.

کلمات کليدی:
:: موضوعات مرتبط: , , ,
:: برچسب‌ها: مصاحبه،گزینش،دانشگاه فرهنگیان،تربیتدبیر شهید رجایی , سوالات مصاحبه دانشگاه فرهنگیان , سوالات مصاحبه تربیت معلم ,
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : پایبند
تاریخ : شنبه 16 شهريور 1392
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: