بارم بندی دروس ادبیات اول دوم سوم چارم

بارم بندی دروس ادبیات اول دوم سوم چارم

جدیدترین بارم بندی کتب زبان و ادبیات فارسی متوسّطه و پیش دانشگاهی (در سال تحصیلی 92-1391 ) جهت استفاده در طراحی سؤالات امتحانی به شرح ذیل تقدیم می گردد:

تذكّرات مهم :
1ـ بارم بندي دروس دوره ي متوسّطه در دبيرستان هاي بزرگسالان همانند بارم بندي نوبت شهريور است.
2ـ مواردي از کتاب درسي كه مطالعه آزاد اعلام گرديده در ارزشيابي ها لحاظ نمي گردد.

3- برای طراحی سؤالات سال تحصیلی جاری، کتاب های چاپ سال 91 مبناست.

الف- ارزشیابی پایانی کتاب های ادبیّات فارسی (1) و (2) (پایه های اوّل و دوّم دبیرستان) :

موضوع

نوبت اوّل

نوبت دوّم

شهریور

نیمه ی اوّل کتاب

نیمه ی دوّم کتاب

بیان معنی شعر و نثر

6

2

4

6

معنی لغت

2

5/.

5/1

2

درک مطلب

4

1

3

4

دانش های ادبی

3

5/.

5/2

3

خودآزمایی

3

5/.

5/2

۳

حفظ شعر

2

--------

2

2

جمع

20

20

20

تذکّرات در مورد کتاب های ادبیات (1)،(2) (پایه های اول و دوم متوسطه) و (3) عمومی و تخصصی(پایه های سوم متوسطه):

1- برای معنی شعر و نثر 6 نمره در یازده مورد انتخاب شود.(دو مورد 1 نمره ، دو مورد 75/. نمره ، سه مورد 5/. نمره و چهار مورد 25/. نمره )

2- از طرح لغات خارج از جمله پرهیز شود.

3- مقصود از درک مطلب ، دادن یک مطلب از درس های کتاب و طرح چند سؤال از محتوای آن است.

4- مقصود از دانش های ادبی ، تاریخ ادبیات( 1 نمره) ، بیاموزیم ( 1 نمره) و درآمد درس ها ( 1 نمره ) است. توضیح آن که منظور از تاریخ ادبیات ، تمام نکات مربوط به تاریخ ادبیات است که در جای جای کتاب آمده است.

5- در طرح سؤال سعی شود علاوه بر خودآزمایی های کتاب ، از نمونه های مشابه نیز استفاده شود.

ب- ارزشیابی پایانی کتاب های زبان فارسی (1) و (2) (پایه های اوّل و دوّم دبیرستان) :

موضوع

نوبت اوّل

نوبت دوّم

شهریور

نیمه ی اوّل کتاب

نیمه ی دوّم کتاب

نگارش

5

1

4

5

دستور

8

2

6

8

زبان شناسی

4

1

3

4

املا و بیاموزیم

3

1

2

3

جمع

20

20

20

پ- ارزشیابی پایانی کتاب های ادبیّات فارسی (3) عمومی و تخصّصی :

موضوع

نوبت اوّل

نوبت دوّم و شهریور

بیان معنی شعر و نثر

6

6

معنی لغت

2

2

درک مطلب

4

4

دانش های ادبی

3

3

خودآزمایی

3

3

حفظ شعر

2

2

جمع

20

20

ت- ارزشیابی پایانی کتاب های زبان فارسی (3) عمومی و تخصّصی :

موضوع

نوبت اوّل

نوبت دوّم و شهریور

نگارش

5

5

دستور

8

8

زبان شناسی

4

4

املا و بیاموزیم

3

3

جمع

20

20

ث- ارزشیابی پایانی کتاب آرایه های ادبی(رشته ی ادبیات و علوم انسانی) :

شماره ی دروس

نوبت اوّل

نوبت دوّم و شهریور

1

5/.

1

2

1

3

5/.

4

1

5

5/.

6

1

7

5/.

8

2

1

9

5/2

10

5/2

2

11

2

12

2

13

2

1

14

2

15

--

1

16

--

5/1

17

--

5/1

18

--

2

19

--

1

20

--

5/1

21

--

5/1

22

--

5/1

23

--

5/1

24

--

1

25

--

1

جمع

20 نمره

20 نمره

ج- ارزشیابی پایانی کتاب ادبیات فارسی پیش دانشگاهی (تخصصی رشته ی ادبیات فارسی و علوم و معارف اسلامی) کد کتاب: 4/283 چاپ 1391 شامل: قافیه،عروض،سبک شناسی و نقد و ادبی

مواد آزمون

نمره ی پایانی اوّل

نمره ی پایانی دوّم، شهریور، دی و بزرگسالان

نیمه ی نخست کتاب

نیمه ی دوّم کتاب

قافیه

5/2

5/0

-

عروض

5/7

2

-

معنی و مفهوم شعر و نثر

3

1

4

درک مطلب

2

1

3

خودآزمایی

5/1

-

5/1

معنی واژه

1

-

5/0

دانش های ادبی(تاریخ ادبیات،سبک شناسی،آرایه های ادبی)

5/2

5/0

2

شعر حفظی

-

-

1

نقد ادبی

-

-

3

جمع

5

15

نمره نهایی

20

20

توجّه: از ابتدای کتاب ادبیات فارسی تا پایان درس 13 ویژه ی نوبت اوّل و از درس 14 تا پایان کتاب ویژه ی نوبت دوّم است.

چ- ارزشیابی پایانی کتاب زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی ( عمومی همه ی رشته ها)، کد کتاب: 1/283 – چاپ 1391

مواد آزمون

نمره ی پایانی اوّل

نمره ی پایانی دوّم، شهریور، دی و بزرگسالان

نیمه ی نخست کتاب

نیمه ی دوّم کتاب

معنی و مفهوم شعر و نثر

6

2

4

معنی واژه در جمله

1

5/0

1

درک مطلب

4

5/1

5/2

خودآزمایی

3

1

2

تاریخ ادبیات و درآمدها

2

-

5/1

آرایه ها و نکات بلاغی

2

-

2

شعر حفظی

2

-

2

جمع

5

15

نمره ی نهایی

20

20

توجّه: از ابتدای کتاب زبان و ادبیات فارسی عمومی تا پایان درس 14 ویژه ی نوبت اوّل و از درس 15 تا پایان کتاب ویژه ی نوبت دوّم است.

بارم بندي دروس تاريخ ادبيات ايران وجهان(1) و (2)

ـ ارزشيابي مستمر (تاريخ ادبيات ايران و جهان 1 و2 ) :
- پژوهش (10 نمره )
- پرسش هاي كلاسي(4 نمره )
- آزمون كتبي (5 نمره )
- تهيه دفتر ( 1 نمره )

ح- ارزشیابی پایانی کتاب تاریخ ادبیات ایران و جهان (1) پایه و رشته: دوّم انسانی

شماره ی درس

نوبت اوّل

نوبت دوّم

شهریور

1

1

25/.

5/.

2

1

25/.

5/.

3

5/1

5/0

5/0

4

1

5/0

5/0

5

2

5/0

5/0

6

2

5/0

75/0

7

5/1

5/0

75/0

8

5/1

25/0

5/0

9

2

5/0

1

10

5/1

25/0

5/0

11

-

1

1

12

-

1

1

13

-

2

1

14

-

2

5/1

15

-

25/1

1

16

-

25/1

1

17

-

5/1

5/1

18

-

1

1

19

5/1

25/0

5/0

20

5/1

25/0

75/0

21

1

25/0

75/0

22

1

25/0

5/0

23

-

1

75/0

24

-

5/0

25/0

25

-

25/1

75/0

26

-

25/1

75/0

جمع

20

20

20

تذكّر :
درنوبت اول ازدرس 1 تا10 و از درس 19 تا 22ودر نوبت دوم از درس 11 تا18 واز درس 23 تا آخر تدريس شود .

خ- ارزشیابی پایانی کتاب تاریخ ادبیات ایران و جهان (2) پایه و رشته: سوّم انسانی

شماره ی درس

نوبت اوّل

نوبت دوّم

شهریور

1

5/1

5/0

1

2

5/1

25/.

5/.

3

5/1

5/0

75/0

4

1

5/0

1

5

5/1

25/0

5/0

6

5/1

5/0

5/0

7

5/1

25/0

1

8

1

25/0

1

9

1

25/0

1

10

1

25/0

5/0

11

1

5/0

75/0

12

-

5/1

1

13

-

5/1

1

14

-

2

5/1

15

-

5/1

1

16

-

2

1

17

-

1

5/0

18

-

5/1

5/0

19

5/1

25/0

5/0

20

5/1

25/0

75/0

21

2

5/0

1

22

-

5/1

1

23

-

1

5/0

24

-

5/1

25/1

جمع

20

20

20

توجه : در نوبت اول از درس 1 تا 11 و از درس 19 تا 21 و در نوبت دوم از درس 12 تا 18 و از درس 22 تا آخر تدريس شود .

:: موضوعات مرتبط: , ,
:: برچسب‌ها: بارم بندی دروس ادبیات اول دوم سوم چارم ,
|
امتیاز مطلب : 7
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
نویسنده : پایبند
تاریخ : سه شنبه 9 مهر 1392
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: