جمع بندی مطالعه برای کنکور

جمع بندی مطالعه برای کنکور

جمع بندی مطالعه برای کنکور

دوست داوطلب كنكوری!

اولین حرف:

اگر خود را شكست خورده « بپندارید» شكست می خورید. اگر خود را شكست خورده نپندارید پیروزید. اگر حتی خواستار پیروزی هستید، اما « فكر می كنید» توا نایی آن را ندارید موفق نخواهید شد. اگر « فكر می كنید» كه می بازید، حتماً بازنده می شوید. اگر خود را ا نسانی عاجز و مفلوك « می دا نید» مفلوك وعاجزید. برای پیروزی و دریافت جایزه باید به خود مطمئن باشید. لزوماً همیشه قوی ترین ها وسریع ترین ها پیروز نمی شوند. پیروز كسی است كه « فكر می كند» می تواند پیروز شود.

روش صحیح جمع بندی(خرداد ماه):

اهمیت دوران جمع بندی وروش برنامه ریزی دراین ماه را همه می دانند. با استفاده ی صحیح از ماه خرداد واجرای روش صحیح جمع بندی درهر جایگاهی كه باشید، رشد خواهید كرد.

در ایام باقی مانده سعی كنید به تمرین تست مجموعه ای بپردازید،مجموعه تست هایی كه انتخاب می نمایید ترجیحاً سؤالات كنكور سراسری و آزاد سال های 83 تا 86 باشد،ایام هفته را به 2 بازه 3روزه به همراه روز جمعه كه معمولاً اكثر دانش آموزان دراین روز در كنكورهای آزمایشی شركت می نمایند،تقسیم نمایید ودر هر بازه 3 روز به اینگونه عمل نمایید كه این 3 روز را به 6 نیمروز تقسیم كنید،و در نیمروز اول یك تست مجموعه ای را دقیقاً به مانند شرایط كنكور از خود امتحان بگیرید وپس از تحلیل این آزمون به این گونه عمل نمایید كه هر نیمروز از این 5 نیمروز باقی مانده را به مطالعه یك درس اختصاصی بپردازید،حال برای تعیین نیاز خود دردروس اختصاصی به این گونه عمل نمایید كه در هر درس،بخشی از آن درس را میخوانید كه بیشترین تعداد سؤالات غلط یا نزده در آزمون مذكور از آن بخش یا فصل كتاب باشد،حال اگر شما در بازه 3 روزه بعدی،تست مجموعه ای دیگری را از خود آزمون بگیرید،این بار نیاز به مطالعه بخش های دیگری از دروس را خواهید داشت،بعد از اینكه چند سری به این نحو عمل نمودید خواهید دید كه مهمترین بخش های كتب كه بیشترین ضعف را در آنها داشته اید مورد مطالعه قرار گرفته اند.

لازم به ذكر است كه شما باید در این ایام فارغ از اجرای این روش به هر روز حدود 4 ساعت را به مطالعه و مرور دروس عمومی اختصاص دهید

دوران جمع بندی، زمان تثبیت یافته هاست نه یادگیری. بنابراین مطالب جدید نخوانید.

همان طور كه ذكر شد، شرایط كنكور را از هر نظر شبیه سازی كنید. این كار باعث می شود تا درروز كنكور، شرایط بسیار آرامی را سپری كنید.

اگر هنوز متقاعد نشده اید كه این روش، بسیار مفیدتر است، دست كم 2 دوره (6روز) این كار را انجام دهید و درآزمون سوم ( روزهفتم) خواهید دید كه چه تحولی در آزمون شما ایجاد شده است.

فرم تحلیل آزمون وتشخیص اولویت های هر درس

نام آزمون:........................ سال:.............................

جمع بندی مطالعه برا ی کنکور

« سوالات متداول داوطلبان در دوران جمع بندی»

سوال 1):من هنوز درس ها را تمام نكرده ام چگونه می توانم روش جمع بندی را اجرا كنم؟

پاسخ: اولاً زمان محدود است ثانیاً فراموش نكنید معنی جمع بندی این است كه ابتدا درس هایی را كه خوانده اید مرور كنید و سپس ( درصورتی كه وقت كردید) برای دروس نخوانده، برنامه ریزی كنید.

سوال 2): چگونه مطمئن باشیم با این روش تمام كتاب ها دوره خواهند شد؟

پاسخ: دردوران جمع بندی هم ما درحال دوره كردن هستیم، اما فصل ها و صفحه های مهم كتاب ها دوره می شود، زیرا با انجام چند دوره تست و آزمون های سال های قبل تا حدود زیادی می توانیم مطمئن باشیم، اگرمبحث مهمی دركتاب ها بوده، درخلال این چند دوره آزمون مطرح شده است.

* ضمناً قرار نیست كارهای غیرممكن انجام دهید، می خواهید دریك فاصله ی زما نی محدود بهترین ودرست ترین كار را انجام دهید.

سوال 3): اگر نتیجه ی آزمون اولم خوب نشد آیا می توانم این روش را رها كنم؟

پاسخ: خیر. هدف اززدن تست مجموعه ای در ابتدا آموزش است نه سنجش، یعنی شما بتوانید با توجه به وضعیت خودتان برای 5/2 روز باقی مانده تان برنامه ریزی كنید به عبارتی آزمون به شما كمك می كند بتوانید برای خودتان برنامه ی شخصی بهتری تنظیم كنید.

سوال 4): درزمان جمع بندی ما از همه ی زما نمان استفاده می كنیم. آیا لازم است باز هم دفتر برنامه ریزی را بنویسیم؟

پاسخ: فراموش نكنید هنگامی كه وقت شما كم وكارتان زیاد است، ضرورت داشتن یك برنامه منظم از هرزمان دیگری بیشتر است.

سوال 5): دردوران جمع بندی می خواهم به جای دو درس عمومی معارف و ادبیات، یك درس اختصاصی را به طوركامل بخوانم، زیرا من در دروس ادبیات ومعارف قوی هستم.

پاسخ: علت پیشنهاد ما درخواندن ادبیات ومعارف این است كه هردرسی را می توان به طوركامل خواند. مطالعه ی ادبیات یا معارف اولاً وقت زیادی نمی گیرد، ثانیاً این دو درس چون فرار هستند اگر نزدیك تر به كنكور خوانده ( مرور) شوند كمك بیشتری به شما می كند.

مطالعه ی كامل یك درس اختصاصی كه تا كنون خوب نخوانده اید بسیار وقت گیر است، لذا زمانی را كه می توانید روی جمع بندی همه ی درس ها بگذارید روی خواندن تنها یك درس نگذارید.

سوال 6): دردوران جمع بندی دفتر تحلیل آزمون تا چه حد مورد استفاده قرارمی گیرد؟

پاسخ: دراین مقطع زما نی ( دوران جمع بندی)، برنامه ی شخصی اهمیت ویژه ای می یابد، یعنی هرداوطلب بسته به وضعیت درسی خود به مرور و جمع بندی مطالب خوانده شده خویش می پردازد و كلاسور ارزیابی گنجینه ای است كه هركس نكته ها واشكال های مخصوص به خود را در آن جمع آوری كرده است و با توجه به این كه مرور 20 آزمون ممكن است میسر نباشد مطالعه ی كلاسور ارزیابی كاملاً راه گشا است.

سوال 7): آیا اگر تست های مجموعه ای سال 81 تا 86 را بزنیم كافی است؟ بهتر نیست از تست های جدید تر استفاده كنیم چون تست های كتاب زرد را قبلاً در كتابای تست دیده ایم.

پاسخ: شبیه ترین سوال ها به كنكور امسال، سوال های سال های گذشته ی كنكور سراسری و آزاد وبه خصوص سال های اخیر است. ضمناً بهترین كار دردوران جمع بندی تكرار تست هایی است كه قبلاً داشته اید. چرا كه علاوه بر یاد آوری وتسلط روی همان تست ها اشتباهاتی كه قبلاً داشته اید یاد آوری می شوند. بنا براین بهترین منبع، كتاب زرد و مكمل آن كتاب آبی، آزمون های قبلی تان و به خصوص كلاسور ارزیابی وخلاصه برداری های خودتان می باشد.

سوال 8): پس از هر آزمون برای 5/2 روز باقی مانده از چه منابعی استفاده كنیم؟ آیا می توانیم یك بار تست های آزمون های قبلی را بزنیم؟

پاسخ؟ قراراست درزمان نظرگرفته شده برای هردرس بهترین كارممكن را انجام دهید و بهترین منبع را با توجه به وضعیت خود در آن درس انتخاب كنید. آزمون های قبلی هم ممكن است یكی از منابع شما باشد. دقت كنید برای هردرس و مبحث، منبعی ( وروشی) را انتخاب كنید كه به شما كمك كند در آزمون بعدی كمی بهتر شوید.

سوال 9): برای مطالعه ی درس ها در فاصله ی 3 روزه وقت كم است. آیا می توان به جای مطالعه ی بعضی درس ها فقط تست كار كرد؟

پاسخ: شاید برای دروسی كه قوی هستید بهترین كار ممكنتان تست زدن باشد ولی برای دروسی كه نخوانده اید باید توجه داشته باشید كه مراحل یادگیری 5 مرحله است وهیچ مرحله ای را نمی توان جایگزین دیگری كرد وتا زمانی كه روی مفاهیم كتاب وتمرین اشراف نداشته باشید تست زدن هیچ كمكی به شما نمی كند.

سوال10): با استفاده از روش جمع بندی چند بار می توانیم درس هارا دوره كنیم؟

پاسخ: مباحث مهم تر را به دفعات مرور خواهید كرد. مثلاً اگر پس از اولین آزمون روی مبحث نورهندسی فیزیك تمركز كنید، این مبحث درتمامی آزمون های بعدی كه از خودتان می گیرید تكرار دوره می شود.

سوال 11): من قبل از عید خوب درس نخواندم ولی پس ازعید تلاشم را بیشتر كرده ام. آیا امكان دارد دردوران جمع بندی نواقص كارم را جبران كنم ودرس های عقب مانده را مطالعه كنم؟

پاسخ: بهتر نیست به جای فكر ودغدغه ی درس های عقب مانده، البته آن قسمت هایی را كه قبلاً مطالعه كرده اید از آن خود كنید تا آرامش واطمینان بیشتری بیابید. زیرا درجلسه ی كنكور هیچ چیز ناراحت كننده تر از این نیست كه شما سوالی را كه قبلاً دیده اید ومطالعه كرده اید نتوانید پاسخ دهید. بنا براین به جای فكر كردن به دروس عقب مانده، به این فكر كنید كه چگونه می تو انید به حد ایده آل خودتان برسید.

توصیه مهم برای روزهای باقیمانده و جلسه کنکور

 1. درحال حاضر اكثریت دانش آموزان این تصور را دارند كه هیچ یك از مطالبی كه تا به حال خوانده اند را به یاد ندارند اما نگران نباشید به محض اینكه درجلسه كنكور حاضر شوید وسوالات را ببینید متوجه خواهید شد كه مطالب را به خوبی به خاطر دارید.
 2. اگرهنوز منتظر هستید تا دوره درس ها به پایان برسد وتست كار كنید بدانید كه هیچ گاه این اتفاق نمی افتد درواقع هیچ گاه دوره ی درس ها به اتمام نخواهد رسید چون شما هرمطلبی را كه دوره كنید، مطلبی می ماند كه احساس می كنید فراموش كرده اید واحتیاج به دوره دارد. بنا براین اگر هنوز شروع به تست زدن به صورت منسجم وكنكوری نكرده اید زمان را ازدست ندهید واز همین الان شروع به تست زدن كنید.
 3. درزمان باقی مانده تا كنكور دست به كارهای عجیب نزنید. همان روش مطالعه قبلی كه تا به حال اجرا كرده اید را ادامه دهید. به هیچ عنوان ساعت خواب خود را كم نكنید زیرا بازده مطالعاتی شما را به طرز چشمگیری كاهش خواهد داد.
 4. درزمان باقی مانده تا كنكور شب ها قبل از خواب چند دقیقه وضعیت خود را دركنكور مجسم نمایید. تصوركنید كه سرجلسه كنكور حضور یافته اید وبه پاسخ گویی سوالات مشغول هستید و به راحتی می توانید به تمامی سوالات پاسخ دهید وهیچ گونه مشكلی درجواب گویی به آنها ندارید.ویا خود را در شرایطی تصور كنید كه با سؤالات دشواری مواجه شده اید، استفاده از این روش سبب می شود تا استرس وترس شما از حضور درجلسه ی كنكور تا حد زیادی كاهش یابد.
 5. از همین حالا وضعیت خواب وتغذیه خود را منظم كنید. حتماً به نوعی برنامه ریزی كنید كه صبح ها ساعت 6 از خواب بیدار شوید.

درهفته قبل از كنكور:

 1. درهفته قبل از كنكور مطلب جدید نخوانید.
 2. الف) اگر تست های مجموعه ای را تا به حال تمام نكرده اید، از شما می خواهیم كه فقط سوال های آزمون های سراسری چند سال اخیر را امتحان دهید.
  ب) اگر تست های مجموعه ای را تا به حال تمام كرده اید، به شما توصیه می كنیم كه تورق سریع را انجام دهید، می توانید به عنوان منابع از یادداشت هایی كه تا به حال داشته اید، حاشیه نویسی های كنار كتاب ها و به ویژه دفتر تحلیل آزمون وبه طور كلی از این نوع ابزارهای خلاصه برداری ویادداشت برداری می توانید استفاده كنید.
 3. حتماً درتمرین های تست مجموعه ای كه انجام می دهید، تكنیك های مدیریت زمان را اجرا نمایید واین مطلب را فراموش نكنید كه شما نباید درسرجلسه آزمون وقت كم بیاورید و باید برسید یك بار تمامی سوال ها را مطالعه كنید.

روز قبل از كنكور:

به شما توصیه می كنیم كه اصلاً درس نخوانید واگر طاقت واراده كافی را ندارید، حداقل نیمه دوم روز را درس نخوانید ولی به طور كل توصیه مااین است كه روز قبل از كنكور درس نخوانید، چون با معلومات 12 سال قبل خودتون و با جمع بندی یك ما هتون می روید و آزمون می دهید ودرسرجلسه آزمون حاضرمی شوید بنا براین یك روز آخر برای مطالعه اهمیتی ندارد ودراین روز به استراحت كامل بپردازید.

 • فكر كنید روز قبل از كنگور، روز پس از كنكور است وفكر كنید كه شما هم اكنون امتحان خود را داده اید ودرحد صلاحیت خودتان (هرچه كه بوده) نتیجه گرفته اید.
 • توصیه می كنیم كه دركنارخانواده و پدرومادرتان باشید و به همراه آنها به پارك یا دامان طبیعت بروید.
 • توصیه می كنیم فعالیت جسمی وورزشی انجام دهید، چون به شما كمك می كند تا شب كنكورراحت تر بخوابید وكلاً به شما توصیه می كنم كه چند روز مانده به كنكور، اگر بعضی ها، عادت دارید كه شب ها تا دیروقت بیدار بمانید، این عادت را كنار بگذارید وسعی كنید كه به موقع بخوابید.
 • سعی كنید كه یك فیلم كمدی شاد، روز قبل از كنكور ببینید.
 • شب قبل از كنكور تا دیروقت بیدار نمانید.
 • وسایلی را كه خدمتتان عرض می كنم، به پدرومادر خود بسپارید كه شما را كنترل نمایند تا این وسایل را روز قبل از كنكور آماده كرده و درداخل بسته ای قرارداده تا در روز كنكور این وسایل را به همراه خود داشته باشید.

1- كارت ورود به جلسه. 2- شناسنامه ( كارت ورود به جلسه خود را داخل شناسنامه بگذارید، درضمن فراموش نكنید كه شماره داوطلبی خود را دریك جا یادداشت كنید. 3- دو عدد مداد سیاه نرم. 4- پاك كن و سعی كنید پاك كن را از وسط سوراخ كرده و با نخی درگردن خود آویزان كنید كه درجلسه به مشكلی برنخورید. 5- ساعت مچی.

6- بطری آب یك بار مصرف. 7- دستمال كاغذی. 8- سنجاق، تا كارت ورود به جلسه را به سینه خود نصب كنید. 9- تراش . 10- خودكار آبی.

 • روز قبل از كنكور به حوزه ی برگزاری امتحانتان سری بزنید. ودراطراف آن كمی قدم بزنید. مدت زمانی را كه طول می كشد تا از منزل به حوزه امتحانتان برسید را محاسبه كنید.
 • شب قبل از كنكور حتماً زود به بستر بروید. در این شب شام رو زودتر بخورید و قبل از رفتن به بستر یك لیوان شیر میل كنید.

روز كنكور:

 • وسایل اضافی دست و پا گیر را با خود به همراه نبرید ( بردن موبایل و ماشین حساب درجلسه تقلب محسوب می شود).
 • خانم ها با حجاب كامل و آقایان با لباس وظاهری متعارف وساده سرجلسه حاضر شوید چون تذكردادن مسئولین حوزه به شما ممكن است، باعث آشفتگی ذهنی برای شما شود، بنا براین تمامی ضوابط ومقررات را رعایت كنید.
 • اگر احیا ناً صندلی شما درسرجلسه مناسب نیست و یا چپ دست هستید، قبل از شروع آزمون با لحنی محترمانه از مراقب جلسه بخواهید تا اقدامات لازم را صورت دهد.
 • دقت كنید با دست چرب دستتان را بر روی پاسخ برگ نكشید، اگر احیا ناً به شما كیك دادند وكاغذ آن چرب بود ودست شما چرب شود و آن را برروی پاسخ برگ بكشید، ممكن است دستگاه قرائت گر نوری، مشكل برایش داشته باشد.
 • هریك ربع یك بار به ساعت مچی خود نگاهی بیاندازید.
 • با توجه به تحقیقات انجام شده درتست هایی كه درجواب آنها شك دارید. اولین گزینه ای كه به ذهن شما می رسد، درست ترین گزینه می باشد. پس اگر تستی را جواب داد ه اید گزینه را تغییر ندهید مگر آنكه برای تغییر كاملاً مطمئن باشید.
 • گروهی از دانش آموزان جواب تست ها را ابتدا در برگه سوالات وارد می كنند و پس ازآن به پركردن پاسخ نامه می پردازند. این روش از ریسك بالایی برخورداراست وممكن است دچار مشكلات فراوانی شوید. پس بهتر است تست ها را همان زمان كه پاسخ دادید وارد پاسخ نامه كنید وهر 10تست یك بار شماره ی سوال را با شماره ی پاسخ نامه انطباق دهید.
 • درصد زیادی از اشتباهات دانش آموزان مربوط به عدم دقت به فعل های آخر جملات می باشد برای اینكه درصد این اشتباهات كاهش یابند حتماً دور فعل های آخر جملات را خط بكشید تا به این وسیله دقت بیشتری روی معنی آنها داشته باشید.
 • دقت داشته باشید باید امتیاز تست ها با هم برابر است پس وقت خود را برای تست های سخت و مبهم یا زمان بر ازدست ندهید. به محض اینكه به این گونه تست ها برخورد كردید با زدن یك ضربدر دركنار شماره تست به سراغ تست بعدی بروید ودرانتهای پاسخ گویی به سوالات، از وقت اضافه ای كه به دلیل كنار گذاشتن ان گونه تست ها بدست آورده اید، می توانید دوباره به تست هایی كه علامت ضربدر دارند مراجعه كنید و به حل آنها بپردازید.
 • توجه داشته باشید، سرجلسه ی كنكور، اگرچند تا سوال اول درسی رو بلد نباشید، اصلاً روحیه تون رو از دست ندهید چون معمولاً سوال سخت رو اول هردرس می گذارند. پس، با روحیه ای قوی به پاسخ گویی ادامه سؤالات بپردازید و مطمئن باشید كه به راحتی می توانید به سوال ها پاسخ درست رو بدهید. ( حتی سوالهای اول).
 • دقت كنید، سركنكور، اگر به سوال سختی رسیدید مطمئن باشید كه این سوال برای همه سخت است. اگر شما قادربه پاسخ گویی به آن سوال نیستید حتماً خیلی از داوطلبین هم نمی توانند به این سوال جواب بدهند. پس، كنار سوال علامت بگذارید از روی سوال رد بشوید و بعد از اینكه سوال ها رو تا انتها جواب دادید برگردید و روی اون سوال فكر كنید.

بعد از كنكور:

امكان دارد، بعد از اینكه كنكور تمام شد و به منزل تشریف بردید، شما از نتیجه آزمون خود راضی نباشید و انتظار داشتید كه بهتر ازاین نتیجه می گرفتید، مطمئن باشید كه این به علت روحیه كمال طلبی شماست. وخاطرجمع باشید كه اكثریت داوطلبان كنكور، چنین فكری را می كنند وچنین وضعیتی را دارند و بنده به شما توصیه می كنم كه اولاً بدانید كه این وضعیت برای همه داوطلبان خواهد بود كه از نتیجه ای كه بدست می آورند تا حدی كه می خواهند راضی نیستند و ثانیاً بعد از اینكه رفتید منزل واستراحت كردید تا 2 ساعت ناراحت باشید وگریه كنید ولی بعدش با اطمینان كافی بنشینید و برای دانشگاه آزاد بخوانید، چرا كه شما دو احتمال برای قبولی دارید ودانشگاه آزاد را به خاطراینكه حتی اگر كنكور سراسری را خوب داده اید، از دست نمی دهید.

رشته های تحصیلی خاص (بورسیه):

رشته های تحصیلی خاص نیز در واقع همانند رشته های نیمه متمرکز به شمار می آید، هنگامی که برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون سراسری مراجعه می کنید، برگه ای به شما تحویل خواهند داد که در آن رشته های خاص تحت عنوان بورسیه معرفی شده اند، این رشته ها به موسسات و سازمان های مختلفی تعلق دارند که به طور مستقل دانشجو می پذیرند یا در بعضی از دانشگاه ها، سهمیه هایی را به خود اختصاص داده اند، هر داوطلب می تواند در صورت تمایل، حداکثر دو کد رشته را در کارت ورود به جلسه خود یادداشت کرده و در سر جلسه آزمون، هنگامی که اعلام شد، این کدها را در جای مخصوص در نظر گرفته شده پاسخ برگ خود وارد نماید.

اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت این رشته ها توسط پیک سنجش در ویژه نامه مستقلی قبل از توزیع کارنامه و فرم انتخاب رشته، اعلام می شود. نهادها و موسسات اشاره شده از داوطلبان معرفی شده برای انجام مصاحبه، معاینه و سایر مراحل دیگر گزینش، دعوت به عمل می آورند، این گروه از داوطلبان، چه برای مصاحبه، معاینه یا مراحل دیگر مراجعه کرده باشند یا نکرده باشند، یا در مراحل مذکور پذیرفته شده یا نشده باشند هنگام انتخاب رشته باید رشته یا رشته های مذکور را در اولویت 1 تا 9 قرار دهند اگر در این اولویت ها قرار نگیرند، یک یا دو رشته انتخابی داوطلب حذف خواهد شد چنانچه در اولویت های 9 به بعد قرار گیرد، محاسبه نخواهد شد. در غیر این صورت کد رشته های یاد شده که بعد از اولویت 9 باشد، حذف خواهد شد.

تغییر رشته و انتقال از رشته های دارای شرایط خاص (بورسیه) و به طور کلی رشته هایی که پذیرفته شدگان آنها دارای تعهد خاصی هستند ( دبیری، بورسیه مناطق محروم و ...) به سایر رشته ها یا موسسات ممنوع است.

توجه: معرفی شدگان دانشگاه امام حسین (ع) (روزانه و شبانه) و دانشگاه افسری امام علی (ع) می توانند که رشته های دانشگاه های مذکور را در اولویت 1 تا 30 قرار دهند.

:: موضوعات مرتبط: , ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : پایبند
تاریخ : سه شنبه 23 مهر 1392
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: