از لابه لای این همه مراسم های دلنشین ماه محرم

گاها مواردی نظرت را جلب می کنند که بسیار تاسف بار است . ( البته به نظر حقیر)

نمی دانم چه نامی برای این کار بگذارم ... ؟

چون شاید افراد بسیاری معتقد به آن هستند ولی من این کار را مساوی با بی عقلی و جهالت محض می دانم . (البته در حالت حد اقلی)

جالب است که وقتی برای علاقه مندان این کار دلیلی می آوری ،، به جای فکر به کار و به این سخنان ،، رفتار بسیاری زشتی با تو دارند ،، گویی که ... استعفرالله .

از مراجع تقلید دلیل می آوری قبول نمی کنند و می گویند مرجع تقلید ما فلانی است و از این نوع بهانه ها .

یا جایی که خدا هست مرجع تقلید چه کاره است ؟

یا باز سر و کله یه آخوند پیدا شد با حرفای مسخرش ؟؟ (در حالی که تشخیص اشتباه بودن این کار ،، برای کودک ده ساله هم راحت است فقط با عقل و منطق کودکانه و ساده اش . )

،،، پناه بر خدا .

اسلام با ضرر و زیان دیدن و رساندن مخالف است .

ولی گویا این گروه به هیچ صراطی مستقیم نیستند . آخر سر هم که تو را به الفاظ زشت دور از اسلام که هیچ ، به دور از انسانیت مهمان می کنند و آدمی را از گروه ها و هیئت های عزاداری دلسرد ...

دریغ از لحظه ای فکر ...؟؟

آخر سر هم که وهابی می نامند تو را ،،

هر چند نمی دانند این ،، آن ها هستند که در دام سازنده ی اصلی وهابیت گرفتار آمده اند و در میدان آن ها بازی می کنند .

حتی گویا عده ای از این افراد بویی از رهبری و ولایت فقیه نبرده اند و اعتقادی به آن ندارند و خواسته و ناخواسته توهین هم می کنند .

اگر علاقه به حسین داری کار حسینی و عاشورایی بکن .

و صد البته عزاداری کن

اما درست .

و همراه عقل .

نه کاری که می نامندش : قمه زنی.

و مورد سو استفاده ی دشمنان بیرون مرزهاست

من ادعای خوب بودن نمیکنم و نیستم

ولی اخوی ... بویی از اسلام برده ای ؟