عزیزِ دل

کلی خط خطی کردم اما دیدم بیهوده و اضافی نوشتم .

خدایا

خدا

آفریدگار عزیز خودم و عزیزانم را به تو میسپارم .

حرفی بیش از این نیست

مراقب خودت باش عزیز دل :)

خدانگهدار .

1400/09/24چشمک

 من کجا باران کجا ؟ بشنوید.

معلم

ما برای یادگیری به دنیا آمده ایم و جهان معلم ماست.

ما وقتی که در درسی مردود می شویم باید دوباره ثبت نام کنیم و ...دوباره.

تا درس امروز را نیاموزیم به کلاس بالاتر نمی رویم . اگر در حال تجربه درسی تکراری هستید مشکل در درون شماست .

اگر با هر مرد یا زنی آشنا می شوید خصوصیت مشخص و تکراری یا اتفاق های مشابهی می افتد ، مشکل را درون خود جستجو کنید .

تا شما تغییر نکنید سر همین کلاس هستنید .  

#اندرو_متیوس

اندیشه_های_متی

رفتن به جایی را كه با رفتن به آن نمی رسیم باید ترک كنیم و بحث درباره ی موضوع هایی كه با بحث كردن فیصله نمی یابند را باید كنار بگذاریم و اندیشیدن درباره ی مسایلی كه با اندیشیدن حل نمی شوند را باید از سر دور كنیم...!

مواظب باشید كه بنده ی ایده آل ها نشوید وگرنه به زودی نوكر موعظه گران خواهید شد.

#اندیشه_های_متی   ✍

آخرین راز شاد زیستن

سوال: اگر فردا صبح از خواب بیدار شوید و ببینید که بیست کیلو چاق شده‌اید نگران نمی‌شوید؟

البته که می‌شوید! سراسیمه به بیمارستان تلفن می‌زنید: الوو، اورژانس؟ کمک، کمک، من چاق شده‌ام‌!

اما اگر همین اتفاق به تدریج رخ بدهد، یک کیلو این ماه، یک کیلو ماه آینده و…

آیا باز هم همین عکس العمل را نشان می‌دهید؟ نـه! با بی‌خیالی از کنارش می‌گذرید.

برای کسانی که ورشکسته می‌شوند، اضافه وزن می‌آورند یا طلاق می‌گیرند یا آخر ترم مشروط می‌شوند این حوادث دفعتاً اتفاق نمی‌افتد. یک ذره امروز، یک ذره فردا و سر انجام یک روز هم انفجار و سپس می‌پرسیم: چرا این اتفاق افتاد؟

زندگی ماهیّت انبار شوندگی دارد. هر اتفاقی به اتفاق دیگر افزوده می‌شود، مثل قطره‌های آب که صخره‌های سنگی را می‌فرساید.

اصل قورباغه‌ای به ما هشدار می‌دهد که مراقب شرایطی که به آن عادت می‌کنید باشید!

ما باید هر روز این پرسش را برای خود مطرح کنیم: به کجا دارم می‌روم؟ آیا من سالم‌تر، مناسب‌تر، شادتر و ثروتمندتر از سال گذشته‌ام هستم؟ و اگر پاسخ منفی است بی درنگ باید در کارهای خود تجدید نظر کنیم.

بهتر گزینی کاذب

وقتی میرید گردش یا تو جاده هستید و می‌خواهید برای خوردن صبحانه توقف کنید؛

همش فکر می‌کنید که کمی آن طرف‌تر جای بهتری برای نشستن هست!

و کلی فرصت خوب را از دست می‌دهید! و در آخر هم یک جای ضعیف‌تر می‌نشینید!

به این خاصیت مغز، بهتر گزینی کاذب می‌گویند.