واژه های سومری در زبان فارسی

bilam / bi-lam فیل
2- še جو، شعیر،چورک (نان ، به زبان ترکی)
3- mud مُدام ، می (در اصل این واژه سومری به معنای خمره است.)
4- ninda نان
a / e سومری: در فارسی " آب / او در برخی از گویش ها"
aba / abسومری:آب (دریا ، دریاچه)
ad سومری و اوستایی : گفتن (البته در ترکی باستان آیماق:گفتن)
aš سومری: asaسانسکریت: vas/is اوستایی: ایسته مک (ترکی) ، عشق (عربی)، هوس:آرزو کردن
a-zu / a-su سومری: پزشک فارسی
ba سومری: بخش کردن (ریشه ی واژه ی بخت)
dar / dara سومری: تار ، تاریک
dub سومری/ tipiایلامی : ریشه واژه های دفتر ، دبیر ، دبستان (در ترکی تاپو: سند، قباله)
dumuسومری: تخمه (در اصل سومری: فرزند، پسر)
erim / érin / éren سومری: aurvaاوستایی:فارسی( ارسن، ارشاک (ارشک)، ارغند، ارواد ، اروند ، ویرار ، هرو)
gamسومری: خمیدن ، خم
géme / ĝémeسومری: اوستایی ghenâ / kaine [kanyâ]: (دختر)kinaتالشی: کنیز ، خدمتکار زن
gù سومری: در فارسی غوغا (هیاهو)
gud سومری: در فارسی (کوتاه)
gud / gu(dr) / gud(r) / guřسومری :gaoاوستا یی: kaمصر باستان:گاو
gur سومری:guruسانسکریت: سنگین)gevraکوردی )
gur / kur / gir سومری : دلیر (ریشه واژه ی گُرد ، گردان ، سرگرد)
gurgurسومری: غرغر (غرو لند)
guzسومری: خز (فارسی)
hé-àm / hé-aسومری: هان! (فارسی) ، هه (بلی ترکی)
ĥul / gulسومری: غول (فارسی) در اصل سومری به معنای بد و بدجنس
igar / egar سومری : آجر/ آگور فارسی
izzi / izi سومری: بنا بر قولی ریشه واژه آذر (آتش) ، ایسسی (ترکی)
ka سومری: کام (دهان)
kam سومری: کام (فارسی) در سومری به معنای آرزو کردن
kur سومری: گور (فارسی) در سومری به معنای جهان زیرین و دنیای مردگان
kur سومری/ qorروسی/ gairiاوستا یی/ garrلری: کوه (فارسی)
lá(l) / (lal) سومری: ریشه واژه (نان) لواش / لباش در اصل سومری به معنای پهن کردن
luĥummu / lu-ĥu-um سومری: legheلری: به معنای گل آلود (در ترکی:لوهمه ،لیغ)
maĥ سومری: ریشه واژه های مه ، مهتر
me / mìسومری: ضمیر شخصی (ما)
men سومری: من (ضمیر شخصی)
namسومری: ناموس (قانون )
paĥسومری: پا ، پاچه
pap / pab / paسومری: پاپا ، بابا baawk کوردی: باوک
qabu سومری/ qabûآشوری:qabûm (i) : آککادی : گپ زدن ، گپ
qir / kir سومری / qirruآشور ی / kura ایلامی: کوره ، هیر (هیربد) ، گرم
saسومری : ساز (تار ، آلت موسیقیایی)
sa / si / su سومری / surلری: سرخ (فارسی)
sir / sur / zara / zar سومری: ریسیدن (قلب در واج ها ، جابه جایی "س" به "ر ")
šér / šír سومری: ریشه واژه ی " چراغ" واژه های به سومری نوشته شده و به اکدی خوانده شده ، هزوارش ، در اکدی به جای "چ" واج "چ" نوشته می شد.شید و نور ستاره:: موضوعات مرتبط: , , ,
:: برچسب‌ها: واژه های سومری در زبان فارسی , ارتباط زبان فارسی و سومری , تاثیر زبان سومری بر زبان فارسی ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : پایبند
تاریخ : جمعه 8 شهريور 1392

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 82 صفحه بعد